Góry Błękitne to odgałęzienie Wielkich Gór Wododziałowych we wschodniej części Nowej Południowej Walii (ok. 100 km na zachód od Sydney). Teren ten - zamieszkiwany przez Aborygenów przez ponad 12 tysięcy lat - stanowi bogate historycznie i kulturowo świadectwo cywilizacji rdzennych mieszkańców  Australii.

Swoją nazwę region ten zawdzięcza niebieskiej poświacie spowijającej zbocza gór. Zjawisko to zawdzięczamy unoszącym się w powietrzu oparom olejków eterycznych, na których załamują się promienie słoneczne. Olejki eteryczne pochodzą natomiast z gęstych gajów eukaliptusowych, porastających niemal wszystko w promieniu wzroku. Drzewa eukaliptusowe stanowią tu najważniejszy element flory. Specjaliści odnotowali ponad 90 gatunków tej rośliny, z których 12 występuje wyłącznie w tej okolicy. Odnaleźć tu można liczne przykłady również innych rzadkich i endemicznych gatunków, takich jak na przykład sosna Wollemia (od jej nazwy pochodzi kolejna nazwa jednego z parków narodowych w tym regionie).

Warto wspiąć sie na punkt widokowy i po prostu podziwiać ten malowniczy, górzysty krajobraz, poprzecinany licznymi dolinami i wąwozami. Najwyższy szczyt Gór Błękitnych to One Tree Hill (1111m n.p.m.), ale najsłynniejszą formacją skalną są Three Sisters (Trzy Siostry). Wiąże się z nią bardzo ciekawa aborygeńska legenda, która głosi, że są to trzy młode siostry z plemienia Katoomba (Meehi, Wilmah i Gunnedoo), które zostały zaklęte w skały przez szamana. Kapłan chciał je w ten sposób uchronić przed porwaniem przez trzech zakochanych w nich braci z sąsiedniego plemienia Nepean.  Niestety szaman zaginął w walce i do tej pory nikt poza nim nie jest w stanie odwrócić zaklęcia.

Oferty